Forum Dialogu Ekspertów

Wspólnie z Rud Pedersen Group zorganizowaliśmy Forum Dialogu Ekspertów, skupione wokół tematu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR).

W miarę zbliżania się Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach zorganizowaliśmy  Forum Dialogu, aby stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy między ekspertami i opracowania rozwiązań, które umożliwią pacjentom korzystanie z postępu nauki. Naszym celem jest zainicjowanie w Polsce debaty na temat tego, jak spełnić oczekiwania UE w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Podczas spotkania okrągłego stołu grupa polskich i międzynarodowych ekspertów ds. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe starała się zainspirować nowe inicjatywy w Polsce, które mogą łączyć innowacyjność i odpowiedzialność w celu opracowania długoterminowych inwestycji z korzyścią dla pacjentów, społeczeństwa i wszystkich interesariuszy.