Polityka prywatności

Warunki użytkowania i polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej Bacteromic. Poniższe warunki użytkowania dotyczą tej strony internetowej i prosimy o ich dokładne przeczytanie.
Warunki te zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zawartych na stronie internetowej, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i jakie pliki cookie są używane na stronie internetowej. Strona internetowa Bacteromic oraz niniejsze warunki użytkowania są świadczone zgodnie z prawem polskim.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Informacja o prawach autorskich i znakach towarowych
Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie internetowej, takich jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do Bacteromic lub osób trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
Zawartość strony internetowej jest dostarczana jako usługa dla Państwa i może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi poniżej. Pobierając materiały ze strony internetowej akceptujesz te warunki.
Nieautoryzowane użycie lub dystrybucja zawartości strony internetowej może naruszać prawa autorskie i/lub inne przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego i może być przedmiotem działań prawnych.

Używanie znaków towarowych Bacteromic

Znaki towarowe i marki Bacteromic mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody Bacteromic. Wykorzystanie znaków towarowych Bacteromic w reklamie i marketingu produktów i usług Bacteromic wymaga wcześniejszej pisemnej zgody.

Korzystanie z zawartości strony internetowej

Strona internetowa i jej zawartość nie może być modyfikowana, przesyłana, reprodukowana, publikowana, licencjonowana, przenoszona, sprzedawana lub wykorzystywana do innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Bacteromic.
Podczas zapoznawania się z zawartością strony internetowej, firma Bacteromic pozwala na wykonywanie tymczasowych kopii zawartości tej strony, jeśli jest to konieczne. Można również wydrukować tyle treści ze strony internetowej, ile jest to uzasadnione do użytku osobistego i zamieścić link do naszej strony internetowej. Wszelkie inne wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej jest zabronione.
Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie wolno modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie Bacteromic.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter ogólny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna i wyłączna przesłanka do podejmowania decyzji w ważnych sprawach. Stale pracujemy nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że np. literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne spowodują wprowadzenie w błąd. Oznacza to, że Bacteromic nie może zagwarantować i nie ponosi odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.
Jeśli Bacteromic udostępnia link do strony internetowej osoby trzeciej, link ten ma na celu jedynie pomoc użytkownikowi i Bacteromic nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji na takiej stronie.

Różne

Bacteromic może w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki użytkowania, zdecydować o wyświetlaniu lub usunięciu postów i treści na stronie internetowej i/lub zamknąć stronę internetową.
Przetwarzanie danych osobowych

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dążymy do wysokiego poziomu ochrony we wszystkich procesach przetwarzania danych osobowych. Na terenie UE/EOG od maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)[1].
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Bacteromic lub firma inaczej określona jako administrator danych, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z poniższymi informacjami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych poniżej, skontaktuj się z Bacteromic za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w części Dane kontaktowe poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Państwa jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, zgłoszenia konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub zaangażowana przez nas strona trzecia podejmuje w odniesieniu do danych osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja i przechowywanie.
Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w określonych i wyraźnie sprecyzowanych celach i nie mogą być następnie przetwarzane w celu wykraczającym poza te cele.
W firmie Bacteromic przetwarzamy dane osobowe przekazane nam wyłącznie w celu administrowania zapytaniami i umowami z/od Państwa, a także dostarczania informacji i usług w związku z takimi zapytaniami i umowami. Na przykład, może to dotyczyć rejestracji zainteresowania naszymi kwaterami do wynajęcia, konkursami ogłaszanymi na naszej stronie internetowej, w których zdecydujesz się wziąć udział, lub subskrypcji naszych biuletynów, które zamówiłeś.
Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i follow-up, jak również dla naszej sprzedaży i rozwoju produktów w celu poprawy naszych produktów i usług. W przypadku, gdy nie chcą Państwo otrzymywać informacji marketingowych i/lub jakichkolwiek ofert, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w części Dane kontaktowe poniżej.
Wreszcie, dane osobowe są również przetwarzane w celach statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i analizować zachowania związane z wyszukiwaniem, a także aby wyświetlać treści dostosowane do Ciebie. Takie dane są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie pozwala na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej. Dane przetwarzane są również pośrednio w związku z rozwojem, testowaniem i administracją systemów informatycznych stanowiących podstawę naszej strony internetowej.
Korzystając z funkcji naszej strony internetowej, które umożliwiają zamieszczanie na niej informacji lub innych materiałów, należy pamiętać, że takie informacje mogą zawierać również dane osobowe. W przypadku, gdy Twoje informacje zawierają dane innych osób, możesz zamieścić tylko takie dane, na których udostępnienie otrzymałeś ich zgodę.
Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania
Bacteromic przetwarza Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Państwem oraz gdy mamy inny uzasadniony i usprawiedliwiony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, taki jak interes w marketingu do osób odwiedzających naszą stronę internetową lub interes w rozwoju naszej strony internetowej lub naszych produktów i/lub usług. Jeśli mielibyśmy przetwarzać Państwa dane osobowe w jakimkolwiek celu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga Państwa zgody, uzyskamy Państwa zgodę przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.
Dane, które gromadzimy zgodnie z powyższym, są usuwane po zakończeniu celów przetwarzania.

Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych

Bacteromic zabezpiecza Państwa dane osobowe na wysokim poziomie bezpieczeństwa i w tym celu zastosował odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, rozpowszechnieniem lub zniszczeniem.
Ograniczenia dotyczące ujawniania danych osobowych
Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowanie komunikatami prasowymi, analiza danych lub statystyki. Wykonywanie tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy, zarówno w UE/EOG, jak i poza nią, są w stanie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych. Firmy, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, muszą zawsze podpisać z nami umowę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom ochrony Państwa danych osobowych również w przypadku naszych partnerów.
W odniesieniu do partnerów spoza UE/EOG podejmowane są specjalne zabezpieczenia, takie jak podpisywanie umów, które zawierają standardowe wzorcowe klauzule przekazywania danych przyjęte przez Komisję UE i które są dostępne na stronie internetowej Komisji UE.
Bacteromic może również ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń w sprawach karnych lub jeśli jesteśmy w inny sposób zobowiązani do ujawnienia takich danych na mocy prawa lub decyzji organu publicznego.
Bacteromic nie ujawni Twoich danych osobowych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.

Linki zewnętrzne

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy danych o Tobie, które Bacteromic przetwarza w ramach naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, których nie kontrolujemy. Jeśli skorzystasz z linku do zewnętrznej strony internetowej, zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacjami o plikach cookie, które mają zastosowanie do danej strony internetowej.
Twoje prawa i prawo do złożenia skargi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych są Państwo uprawnieni w dowolnym momencie do żądania dostępu do przetwarzanych na Państwa temat danych osobowych, sprostowania błędnych danych osobowych, żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia przez Bacteromic Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, skorzystania z prawa do przenoszenia danych, wycofania zgody na określone przetwarzanie (o ile taka zgoda została uzyskana) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z Bacteromic za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej. W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe

Chętnie przyjmiemy Twoje uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem: contact@bacteromic.com

Informacje o plikach cookie i jak możesz ich unikać

BacterOMIC wykorzystanie plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania i korzystania ze stron internetowych lub innych usług online w celu, na przykład, ułatwienia niektórych funkcji, takich jak nawigacja na stronie internetowej.
Używamy plików cookie do poprawy komfortu użytkowania, wyboru języka, zbiorczych statystyk dotyczących liczby osób odwiedzających stronę internetową oraz uzyskania danych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej. Dane te umożliwiają nam rozwój i optymalizację strony internetowej.
Pliki cookie są czasami używane do zbierania danych, które są uważane za dane osobowe, takie jak adresy IP i dane powiązane z adresem IP, ale nie dane osobowe, które można bezpośrednio przypisać do Ciebie jako osoby fizycznej. Celem jest stworzenie spersonalizowanych i odpowiednich treści dla Ciebie jako osoby odwiedzającej stronę.
Pliki cookie mogą być albo usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika (tzw. „sesyjne pliki cookie”), albo przechowywane na komputerze użytkownika w celu ułatwienia przyszłych wizyt na stronie internetowej (tzw. „trwałe pliki cookie”). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Jak uniknąć plików cookie

Jeśli nie akceptują Państwo stosowania plików cookie, przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby automatycznie odrzucała przechowywanie plików cookie lub informowała Państwa za każdym razem, gdy strona internetowa żąda przechowywania pliku cookie. Wcześniej zapisane pliki cookie można również usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Jeśli przeglądarka internetowa odrzuca pliki cookie, może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.