Zakończenie etapu prac nad projektem Bacteromic

Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu drugiego etapu prac badawczo-rozwojowych nad systemem Bacteromic, zgodnie z harmonogramem określonym w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 24.07.2017 r.

Zakończony został etap: „Uruchomienie prototypu i pilotażowej linii F&S”.

W ramach etapu:

–      opracowano prototyp analizatora Bacteromic służącego kompleksowemu oznaczaniu antybiogramów,

–      opracowano prototyp urządzenia do wypełniania jednorazowych paneli testowych, wykonującego w sposób automatyczny pełną procedurę wypełniania mikrokomór inkubacyjnych próbką (zawiesiną bakterii) oraz rozdzielania mikrokomór olejem,

–      opracowano prototypy paneli zawierających 128 i 640 segmentów inkubacyjnych; z wyprzedzeniem harmonogramu wypracowano wypraski do ww. paneli metodą wtrysku wysokociśnieniowego, czyli docelową metodą produkcji,

–      opracowano procedurę wytwarzania paneli, obejmującą wszystkie etapy, od wytwarzania komponentów, przez nakładanie odczynników, spajanie, sterylizację oraz kontrolę jakości,

–      opracowano automatyczne metody wykrywania wzrostu bakterii, porównywania tempa wzrostu pomiędzy segmentami o różnej zawartości antybiotyku oraz wyznaczania minimalnych stężeń hamujących,

–      wykonano ograniczoną liczbę testów systemu w wyznaczaniu poziomów minimalnego stężenia hamującego (MIC). Wyniki te potwierdzają funkcjonalną gotowość systemu do prowadzenia badań nad antybiotykowrażliwością,

–      zakończono prace nad dwoma wnioskami patentowymi, chroniącymi konstrukcję jednorazowych paneli testowych; wnioski patentowe zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP.