Scope Fluidics zakończył walidację funkcjonowania systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – osiągnęła kolejny kamień milowy w projekcie BacterOMIC. Podstawowym założeniem etapu prac była weryfikacja systemu diagnostycznego BacterOMIC w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do docelowych. Walidacja prototypu wraz z testami pozwoliła na ocenę funkcjonalności systemu. System z powodzeniem przeszedł zaplanowane testy, które dostarczyły precyzyjnych wskazówek co do optymalizacji ergonomii jego użycia.  

W ramach zakończonego etapu prac z sukcesem zweryfikowano działanie systemu, przeprowadzając badanie lekowrażliwości drobnoustrojów pochodzących z zakażeń dróg moczowych. Przeprowadzono pierwszy test w zewnętrznym laboratorium uzyskując satysfakcjonujące wyniki oceny poprawności działania systemu. Test przeprowadzono na panelu 15 antybiotyków i na 40 szczepach klinicznych pochodzących z zakażeń dróg moczowych. Czynności jakie wdrożono przed wykonaniem testu obejmowały: przygotowanie założeń doboru antybiotyków do panelu testowego; opracowanie procedur przygotowania kartridży do testów oraz nanoszenia antybiotyków dla antybiotyków z panelu zakażeń dróg moczowych. Dodatkowo opracowano algorytmy pozwalające na wiarygodne wyznaczanie wartości MIC, a także dostosowano oprogramowanie systemu do potrzeb laboratoriów diagnostycznych. Spółka jednocześnie w zakresie realizacji trzeciego etapu prac opracowała i złożyła do Urzędu Patentowego wniosek patentowy mający na celu ochronę prawną metody szybkiego wyznaczania wartości MIC.

 Z sukcesem zakończyliśmy etap walidacji, tj. weryfikacji użyteczności systemu BacterOMIC. Proces ten przeprowadziliśmy u nas w firmie, a także w zewnętrznych laboratoriach we współpracy z uznanym partnerem – Narodowym Instytutem Leków. Testy prototypu BacterOMIC okazały się zgodne z naszymi oczekiwaniami i potwierdziły na tym etapie skuteczność metody. Dalsze prace będą ukierunkowane na procesy optymalizacyjne systemu, przygotowujące projekt do wejścia w fazę industrializacji   – komentuje Piotr Garstecki, współzałożyciel i Prezes Zarządu Scope Fluidics S.A.

Celem zakończonych prac było też wskazanie elementów systemu wymagających optymalizacji pod kątem łatwości użycia oraz kosztów produkcji. W ramach kolejnego (czwartego) etapu projektu, Spółka zakłada stworzenie gotowej do wdrożenia wersji systemu BacterOMIC. Jednocześnie zaplanowane są już kolejne testy sytemu na materiałach klinicznych.

System BacterOMIC to drugi po PCR|ONE projekt opracowywany przez Grupę Scope Fluidics. System ten będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową. Nowoczesna platforma do oznaczania lekowrażliwości ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. Główną przewagą konkurencyjną BacterOMIC będzie znacznie większa kompleksowość badania niż w innych systemach dostępnych na rynku.

Według Spółki o popycie na system BacterOMIC będzie decydowało dramatycznie narastające zagrożenie zakażeniami bakteriami opornymi na antybiotyki – już dzisiaj w Europie 70% zakażeń oporna jest na co najmniej jeden antybiotyk. W tej sytuacji konieczne jest stosowanie terapii celowanych, opartych na szczegółowej wiedzy o lekowrażliwości bakterii dostarczanej przez system BacterOMIC. Ponadto, system BacterOMIC ma szansę być pierwszym automatycznym systemem diagnostycznym umożliwiającym badanie kombinacji antybiotyków w przypadkach najtrudniejszych zakażeń, w których żadne antybiotyki administrowane pojedynczo nie są skuteczne.