Scope Fluidics z kolejnym europejskim patentem chroniącym technologię BacterOMIC

BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu na innowacyjne rozwiązanie w systemie BacterOMIC tj. geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. To już drugi, europejski patent przyznany w tym roku dla technologii systemu BacterOMIC. Spółka stara się o ochronę kilku rozwiązań, także na innych kontynentach.

Ochrona patentowa projektu BacterOMIC obejmuje wyłączność na technologię zastosowaną w chipie do identyfikacji oraz testowania oporności na antybiotyki. Każdy segment może zawierać antybiotyk (lub ich kombinację) o danym stężeniu (stężeniach). Pojedynczy chip zawiera przełomowo dużą liczbę segmentów inkubacyjnych. Dzięki patentowanej technologii możliwe jest umieszczenie aż 640 komór reakcyjnych w pojedynczym kartridżu, dzięki czemu badania prowadzone są równolegle w 640.tu różnych środowiskach antybiotyków – w efekcie oferując ilościowe oznaczenie tzw. minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla wszystkich klinicznie istotnych antybiotyków oraz dla kombinacji antybiotyków.

– Rozwiązania mikroprzepływowe stanowią serce systemu BacterOMIC. Konsekwentnie realizujemy strategię ochrony patentowej całego systemu. Zgłoszenie dotyczące segmentu inkubacyjnego to kluczowy patent zabezpieczający technologię BacterOMIC na międzynarodowym rynku. Opracowana przez nasz zespół metoda nie ma jak dotąd bliskiej konkurencji na świecie, stad chcemy chronić rozwiązania w jak największym zakresie  – tłumaczy dr Seweryn Bajer-Borstyn, kierownik produktu Bacteromic.

Technologia użyta w systemie BacterOMIC wykorzystuje szereg metod algorytmicznych, pozwalających na ilościowe oznaczenie lekowrażliwości bakterii. System umożliwia oznaczenie skuteczności wszystkich antybiotyków w jednym badaniu. Pozwala również na identyfikację skutecznych połączeń antybiotyków w pary. Produkt dostarcza nawet 10-cio krotnie więcej informacji z pojedynczego badania niż systemy konkurencyjne.

Pod koniec października Spółka informowała, że projekt BacterOMIC, w ramach którego uzyskano teraz patent, przeszedł testy prewalidacyjne na próbkach klinicznych w laboratorium szpitalnym. Wyniki testów potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji. Spółka od wielu miesięcy systematycznie rozszerza zbiór antybiotyków, by wejść do badań klinicznych systemu w pierwszym kwartale 2021 r.