Scope Fluidics z 1,93 mln EUR dofinansowania do projektu BacterOMIC z programu Horyzont 2020

laboratorium

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o otrzymaniu pozytywnej rekomendacji do dofinansowania w ramach 2 Fazy europejskiego programu SME Instrument, Horyzont 2020. W przypadku pozyskania dofinansowania, do Spółki trafi 1,93 mln EUR, które będą stanowić pokrycie dla 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Podpisanie umowy przewidywane jest w ciągu najbliższych 3-5 miesięcy.

Projekt BacterOMIC uplasował się na 46 miejscu spośród ponad 2 tys. wniosków zgłoszonych w tym naborze. Program SME Instrument służy do wsparcia innowacji w szerokim spektrum branż. Biorą w nim udział głównie firmy z państw Unii Europejskiej i 16 krajów stowarzyszonych, m.in. Izraela, Norwegii, czy Szwajcarii.

– Pozyskanie prestiżowego grantu z programu Horyzont 2020 jest dla nas wielkim sukcesem i świadczy o wysokiej jakości systemu BacterOMIC – statystycznie dofinansowanie to otrzymuje nie więcej niż 5 proc. aplikujących projektów. Środki te planujemy przeznaczyć na dalsze prace badawczo-rozwojowe, przygotowanie systemu do produkcji, przeprowadzenie walidacji klinicznej oraz działania prowadzące do komercjalizacji – zapowiada prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

W marcu 2019 r. Spółka zaktualizowała harmonogram realizacji projektów zapowiadając skrócenie o 18 miesięcy przewidywanego terminu zakończenia prac nad systemem BacterOMIC, co ma pozwolić na jego certyfikację w połowie 2021 r.

– Weryfikacja statusu projektu oraz doświadczenia zdobyte przy okazji prac nad systemem PCR|ONE pozwoliły nam na istotne przyspieszenie realizacji projektu BacterOMIC, dzięki czemu ma on być gotowy do komercjalizacji o 18 miesięcy wcześniej niż zapowiadaliśmy przed debiutem na rynku NewConnect. Oznacza to konieczność modyfikacji pierwotnego planu zakładającego dofinansowanie projektu ze środków ze sprzedaży PCR|ONE. Dzięki pozyskaniu grantu z programu Horyzont 2020, zabezpieczyliśmy finansowanie ok. 70 proc. kosztów projektu. To sukces nie tylko w wymiarze finansowym, ale również wizerunkowym. Stanowi o naszej wiarygodności i na pewno pomoże w dalszych rozmowach z potencjalnymi partnerami i inwestorami – mówi Piotr Garstecki.

Szczegółowy plan działań w ramach projektu BacterOMIC zakłada uzyskanie gotowości do industrializacji systemu w IV kw. 2019 r. W I kw. 2020 r. Spółka planuje uzyskać gotowość do badań przedrejestracyjnych. W ramach tego etapu wykonane zostaną 2-3 egzemplarze urządzenia oraz formy wtryskowe do wytwarzania chipów. Uruchomiona zostanie pilotażowa linia, co pozwoli na wyprodukowanie chipów z odczynnikami w ilości niezbędnej do przeprowadzenia trzeciej serii testów prewalidacyjnych w II kw. 2020 r. W drugiej połowie 2020 r. planowane jest uruchomienie linii produkcyjnej chipów i analizatorów oraz przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych. Końcowy etap certyfikacji i rejestracji systemu zaplanowany został na drugą połowę 2021 r. Wówczas planowana jest jego komercjalizacja.

W listopadzie 2018 r. Scope Fluidics poinformowało o zakończeniu pierwszych testów funkcjonalności prototypu systemu BacterOMIC, które przeprowadził Narodowy Instytut Leków (NIL). Testy pozwoliły na kompleksową ocenę całego systemu i wykazały jego zdolność do poprawnego oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Według raportu NIL system BacterOMIC przeprowadził wszystkie zaplanowane badania zgodnie z procedurą. Procedura obsługi oraz ergonomia prototypu zostały ocenione pozytywnie. System poprawnie oznaczył poziomy antybiotykowrażliwości dla wszystkich badanych bakterii oraz antybiotyków na panelu.

Walka z opornością bakterii na działanie antybiotyków staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Już dziś w Europie 70 proc. zakażeń jest oporna na co najmniej jeden antybiotyk. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 mln ludzi, co sprawia, że są one najważniejszym zagrożeniem dla zdrowie publicznego. Projekt BacterOMIC ma stanowić odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii. Produkt Spółki ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W ciągu kilku godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. System BacterOMIC będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową. Główną przewagą konkurencyjną BacterOMICa będzie znacznie większa kompleksowość badania niż w innych systemach dostępnych na rynku. Co więcej, projekt ten ma szansę być pierwszym automatycznym systemem diagnostycznym umożliwiającym badanie kombinacji antybiotyków w przypadkach najtrudniejszych zakażeń, w których żadne antybiotyki administrowane pojedynczo, nie są skuteczne.