Scope Fluidics rozpoczyna Program Early Access systemu BacterOMIC

Scope Fluidics S.A. (GPW: SCP) – wchodząca w skład indeksu sWIG80 spółka biotechnologiczna działająca w modelu Venture Studio, która w 2022 r. doprowadziła do największej transakcji w historii polskiego rynku life science, poinformowała o zgodnym z zakładanym harmonogramem rozpoczęciu testów systemu BacterOMIC w laboratorium szpitalnym w ramach Programu Early Access.

  • Rozpoczęcie testów w pierwszym zewnętrznym ośrodku jest efektem prowadzonych w  minionych miesiącach działań, w toku których zespół BacterOMIC, nawiązał relacje z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, będącymi potencjalnymi użytkownikami końcowymi systemu.
  • Uruchomione i zwalidowane zostały wewnętrzne laboratorium oraz przestrzeń produkcyjna na potrzeby przeprowadzenia Programu Early Access. Kontynuowane są prace związane z zakończeniem walidacji linii produkcyjnej.
  • System BacterOMIC został w ostatnich miesiącach zaprezentowany podczas największych międzynarodowych wydarzeń branżowych.
  • W ostatnich tygodniach Spółka zrealizowała działania w ramach kolejnych celów operacyjnych systemu BacterOMIC, rozpoczynając przygotowania do produkcji komercyjnej systemu oraz rozszerzając ochronę patentową na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
  • BacterOMIC to flagowy system medtech rozwijany przez Scope Fluidics. Przełomowa technologia dedykowana jest walce z antybiotykoopornością bakterii – jednym z najszybciej rosnących na skalę światową zagrożeń medycznych.

Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Scope Fluidics powiedział:

Uruchomienie Programu Early Access jest zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy całego zespołu. Zorganizowaliśmy wewnętrzne zaplecze laboratoryjno-produkcyjne, realizując równolegle działania badawczo-rozwojowe, zorientowane m.in. na optymalizację kosztu oraz logistyki wytwarzania i przechowywania produktu. Dysponujemy obecnie mocami o wydajności adresującej potrzeby związane z Programem Early Access.

Gajane Żurawska, Global Business Development Director Scope Fluidics powiedziała:

– W minionych miesiącach wzięliśmy udział w kilku międzynarodowych konferencjach naukowych i biznesowych, prezentując system BacterOMIC szerokiemu gronu odbiorców, w tym dystrybutorom, firmom z obszaru diagnostyki, dostawcom technologii, usług i mocy produkcyjnych, naukowcom, czy inwestorom. Istotnie wzmocniliśmy rozpoznawalność naszej technologii i nawiązaliśmy relacje, które pomogą na dalszych etapach jej rozwoju.

W 2023 r. system BacterOMIC został zaprezentowany m.in. podczas konferencji ECCMID 2023 (kwiecień, Dania), AACC2023 (lipiec, Stany Zjednoczone), czy Medica 2023 (listopad, Niemcy). W styczniu 2024 r. Spółka weźmie udział w jednej z największych konferencji inwestorskich na świecie, organizowanej w Stanach Zjednoczonych przez JP Morgan.

W minionych miesiącach zespół BacterOMIC, wraz z międzynarodowym doradcą z branży public affairs Rud Pedersen Group, odbył wiele spotkań oraz podjął liczne działania mające na celu promocję systemu BacterOMIC zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Bernd Eberhardt, CEO Bacteromic powiedział:

Uruchomienie Programu Early Access jest istotnym, ale tylko jednym z kluczowych obszarów, na których się skupiamy. Koncentrujemy się na działaniach mających zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wartości systemu BacterOMIC. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z międzynarodowym dostawcą w zakresie przygotowania do produkcji komercyjnej systemu, a także rozszerzenia ochrony własności intelektualnej zastosowanych rozwiązań na kluczowym z naszego punktu widzenia amerykańskim rynku.

Scope Fluidics pracuje nad realizacją celów operacyjnych BacterOMIC, o których informowała w maju 2023 r. Spółka zapowiedziała wówczas: 1) Rozpoczęcie testów systemu BacterOMIC w ramach Programu Early Access; 2) Rozpoczęcie produkcji komercyjnej systemu BacterOMIC; 3) Rozbudowę portfolio produktowego i patentowego.

W listopadzie 2023 r. Spółka poinformowała o rozpoczęciu przygotowań do produkcji komercyjnej systemu BacterOMIC, podpisując umowę o współpracy z niemiecką firmą BIT Analytical Instruments, na bazie której BIT ma wyprodukować 10 urządzeń BacterOMIC. Urządzenia będą mogły zostać wykorzystane do rozpoczęcia produkcji komercyjnej oraz na potrzeby rozszerzenia Programu Early Access. Zgodnie z zapisami umowy, większość analizatorów ma zostać dostarczonych w Q1 2024.

W połowie grudnia Scope Fluidics poinformowała o przyznaniu spółce zależnej Bacteromic sp. z o.o. patentu na metodę i system do ultraszybkich oznaczeń lekooporności mikroorganizmów przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Rozszerzona została tym samym uzyskana w 2020 r. europejska ochrona patentowa rozwiązania.