Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC

Analizator

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – realizuje prace zgodnie z planem i poinformowała o osiągnięciu kolejnego, piątego kamienia milowego w projekcie BacterOMIC. Efektem ukończonych działań jest gotowość Spółki do przeprowadzenia wewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów.

Zespół Bacteromic, w ramach realizowanego kamienia, zakończył pierwszy etap industrializacji systemu. Spółka wytworzyła zestawy urządzeń oraz kartridży w wersji produkcyjnej. Konstrukcja analizatora i urządzenia do napełniania kartridży próbkami zostały zoptymalizowane pod kątem procesu produkcji oraz kosztu wytworzenia. Przeprojektowano również kartridże pod kątem ergonomii, w wyniku tych działań znacząco uproszczono protokół manualnych czynności wykonywanych przez osoby prowadzące badania diagnostyczne z wykorzystaniem systemu Bacteromic. Dzięki zakończonym właśnie pracom, Spółka posiada wszystkie elementy systemu BacterOMIC do przeprowadzenia testów prewalidacyjnych.

Dodatkowo w ramach prowadzonych prac nad projektem BacterOMIC opracowano metody analityczne w technologii uczenia maszynowego opartego na sztucznych sieciach neuronowych, które mogą zostać wykorzystane do efektywnej i wczesnej klasyfikacji sygnałów rejestrowanych z komór inkubacyjnych kartridża systemu.

 Rozwój systemu BacterOMIC przebiega bardzo sprawnie. Zespół projektowy systematycznie optymalizuje i dostosowuje produkt do końcowych parametrów produkcji. Wszystkie prace, które prowadzone były na przełomie ostatnich miesięcy miały na celu przygotowanie ulepszonej wersji systemu, która już niedługo będzie wykorzystana do badan przedrejestracyjnych. Zanim jednak do tego dojdzie, chcemy wewnętrznie przetestować zoptymalizowany system a następnie potwierdzić jego gotowość oraz zakładaną funkcjonalność w badań klinicznych – tłumaczy prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

W efekcie prowadzonych działań, firma Bacteromic wytworzyła metodę masowej produkcji elementów składowych kartridża, dostosowała własną infrastrukturę do napełniania zoptymalizowanych kartridży antybiotykami, oraz wyprodukowała 100 nowych kartridży z naniesionymi antybiotykami w liczbie pozwalającej na rozpoczęcie testów prewalidacyjnych. Pierwszy etap testów prowadzony będzie w siedzibie Spółki i ma na celu dopasowanie metod analitycznych do nowej wersji systemu. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem szczepów referencyjnych rekomendowanych przez EUCAST oraz szczepów klinicznych, zgromadzonych w banku mikrobiologicznym Spółki. Po tym etapie, nastąpi ocena wartości klinicznej systemu w docelowym środowisku tj. w laboratorium diagnostycznym lub naukowo-badawczym rutynowo wykonującym testy lekowrażliwości drobnoustrojów (testy przedrejestracyjne).

Pod koniec ubiegłego roku Spółka z sukcesem zakończyła badania systemu w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy Płuc w Warszawie. Testy miały na celu sprawdzenie poprawności działania systemu BacterOMIC porównując przy tym parametry z systemem konkurencyjnym, który obecnie jest liderem rynku automatycznych oznaczeń lekowrażliwości. W ponad 90 proc. przypadków odnotowano zgodność oznaczenia lekowrażliwości, przy czym oznaczenia systemu BacterOMIC są precyzyjniejsze w szerszym zakresie stężeń antybiotyku.

Dotychczasowe badania nad systemem potwierdziły możliwość analizy synergii pomiędzy wieloma parami antybiotyków w automatycznym teście, co stanowi kluczową wartość wyróżniającą system BacterOMIC na tle konkurencji.

Projekt BacterOMIC realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego Spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r. Na rozwój projektu firma pozyskała od inwestorów oraz z prestiżowego grantu europejskiego SME-Instrument finansowanie w łącznej kwocie ok. 13 mln zł.

– Bardzo nas cieszy szybki rozwój systemu BacterOMIC do etapu produktu i jego rejestracji. BacterOMIC oferuje o wiele bardziej informatywne testy lekowrażliwość bakterii – i odbieramy żywe zainteresowanie klinicystów tym rozwiązaniem – dlatego chcemy możliwie jak najszybciej wprowadzić je do użytku – zaznacza Seweryn Bajer-Borstyn, kierownik produktu Bacteromic.