Scope Fluidics rozpoczyna pierwsze testy systemu BacterOMIC

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – nawiązała współpracę z Narodowym Instytutem Leków (NIL). Jej celem jest przeprowadzenie pierwszych testów systemu BacterOMIC na klinicznych izolatach szczepów drobnoustrojów. Testy urządzenia oraz chipa, wraz z panelem antybiotyków, mają zweryfikować funkcjonalność systemu w ramach etapu ewaluacji prototypu. 

Testy prototypu BacterOMIC mają charakter badań wstępnych, których głównym celem jest wskazanie elementów systemu wymagających dalszej optymalizacji. System BacterOMIC będzie sprawdzany przez doświadczonych pracowników NIL, którzy wykonują standardowo prace diagnostyczne w laboratoriach. Zakończenie walidacji produktu zaplanowane jest na IV kw. 2018 r.

– Współpraca z Narodowym Instytutem Leków umożliwia nam przetestowanie prototypu BacterOMIC i prowadzenie badań nad antybiotykowrażliwością. NIL prowadzi badania naukowe m.in. w obszarze biologii molekularnej i dostarcza precyzyjne dane naukowe w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych, co odpowiada użyteczności systemu BacterOMIC. NIL posiada również bogate archiwum szczepów, na których będziemy mogli przetestować nasz pierwszy panel oznaczeń antybiotykowrażliwości. Przeprowadzenie testów systemu pozwoli nam uzyskać więcej informacji na temat użyteczności całego systemu i dopasowania produktu do potrzeb końcowego użytkownika – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Scope Fluidics S.A.

System BacterOMIC to drugi po PCR|ONE projekt opracowywany przez firmę Scope Fluidics. BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii. Pozwoli badać jednocześnie skuteczność pełnej gamy antybiotyków zalecanych w rekomendacjach CLSI i EUCAST. Zaletą systemu są pewne wyniki – rezultatem badania jest zawsze pełen antybiogram.

W połowie lipca br. Scope Fluidics złożył wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) o ochronę technologii wykorzystanej w systemie BACTEROMIC – metodę zbierania i analizy danych, umożliwiającą bardzo szybkie oznaczanie poziomu stężenia antybiotyku, który hamuje wzrost bakterii. Wraz z dwoma poprzednimi zgłoszeniami patentowymi, złożonymi w marcu tego roku, tworzy ono pakiet pokrywający ochroną prawną kluczowe technologie, stanowiące o przewadze analizatora BacterOMIC nad konkurencyjnymi systemami diagnostycznymi.