Scope Fluidics przedstawia plany dotyczące projektów PCR|ONE oraz BacterOMIC

BacterOMIC

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej, poinformowała o dalszych planach prac w projektach PCR|ONE oraz BacterOMIC.

W projekcie PCRIONE aktualnie najważniejszym celem operacyjnym Scope Fluidics jest sprzedaż udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za rozwój projektu – Curiosity Diagnostics sp. z o. o. Spółka prowadzi rozmowy z wybranymi, globalnymi podmiotami z rynku diagnostyki medycznej. Dotyczą one funkcjonalności systemu PCR|ONE, technologii wykorzystanej w systemie oraz planów rozwoju projektu, w tym rozbudowy portfolio testów, modelu sprzedaży, sieci dostawców komponentów, możliwości produkcyjnych oraz skalowalności i kosztów produkcji. Równolegle do prowadzonych rozmów, spółka zapowiada kontynuację budowania wartości projektu przedstawiając plan działań w rocznym horyzoncie czasowym. Plan obejmuje między innymi działania przygotowujące operacyjnie Curiosity Diagnostics do samodzielnego wprowadzenia systemu PCR|ONE do obrotu. Przygotowania te nie opóźniają procesu M&A i jednocześnie wzmacniają pozycję Scope Fluidics w rozmowach z potencjalnymi klientami.

– Plany dotyczące dalszego budowania wartości systemu PCR|ONE rozwijanego w spółce Curiosity Diagnostics stanowią odzwierciedlenie oczekiwań potencjalnych nabywców – globalnych podmiotów operujących na rynku diagnostyki medycznej. Podmioty te są zainteresowane możliwie najszybszym wprowadzeniem systemu PCR|ONE do produkcji masowej oraz rozwojem portfolio paneli PCR|ONE. Jednocześnie zaplanowane działania mają na celu wzrost wartości systemu PCR|ONE niezależnie od przebiegu procesu M&A – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

W najbliższych miesiącach działania w projekcie PCR|ONE obejmą m.in. przeprowadzenie Programu Early Access, przygotowania do produkcji wielkoskalowej oraz opracowanie panelu Quattro Vir (SARSCoV-2, RSV, wirus grypy A i B).

Głównym celem w projekcie BacterOMIC jest komercjalizacja systemu w drodze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Bacteromic. Aktualnie Scope Fluidics koncentruje działania na uzyskaniu certyfikacji CE-IVD. Bazując na doświadczeniach z projektu PCR|ONE zarząd Scope Fluidics zamierza wdrożyć dalsze działania, które podniosą atrakcyjność biznesową projektu.

– Podobnie jak w przypadku projektu PCR|ONE zaplanowaliśmy działania związane ze zbudowaniem pozycji rynkowej i rozpoznawalności systemu BacterOMIC oraz wstępnym skalowaniem produkcji – mówi Szymon Ruta, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics.

Założeniem zarządu Scope Fluidics w zakresie finansowania projektów jest dostosowywanie go do przebiegu procesu komercjalizacji projektów. Środki na przeprowadzenie przedmiotowych działań będą pochodzić z realizacji w odpowiednim zakresie umowy finansowania zawartej we wrześniu 2020 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”), grantów (już pozyskanych oraz przyszłych) oraz posiadanych środków własnych. Jednocześnie zarząd będzie na bieżąco analizował różne możliwości finansowania przyjętego planu działań i nie wyklucza także innych źródeł pozyskania finansowania.

Zarząd będzie podejmował dalsze działania, aby zapewnić spółce możliwość skorzystania ze wszystkich transz finansowania od EBI. Spółka zamierza skorzystać z pierwszej transzy finansowania w czwartym kwartale 2021 r. oraz bierze pod uwagę skorzystanie z drugiej transzy w pierwszej połowie 2022 r.