Scope Fluidics gotowe do industrializacji systemu BacterOMIC

laboratorium

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o osiągnięciu kolejnego, czwartego kamienia milowego w projekcie BacterOMIC, w ramach którego uzyskana została gotowość do industrializacji systemu oraz przygotowano projekt linii produkcji chipów. Projekt realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego Spółka zaplanowała komercjalizację systemu w połowie 2021 r.

Zespół Bacteromic sp. z o.o. zakończył prace nad projektem całego systemu w wersji produkcyjnej. Opracowano nową wersję chipa, zoptymalizowaną pod kątem ergonomii użycia oraz kosztu wytwarzania, przygotowano projekt linii produkcyjnej do wytwarzania chipów. Zakończono też pracę nad projektami napełniarki i analizatora współpracujących z nowym chipem.

– Terminowo realizujemy kolejny etap projektu BacterOMIC. Jesteśmy dziś gotowi do industrializacji systemu. Wyniki testów systemu w laboratoriach Scope Fluidics, w Narodowym Instytucie Leków oraz w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc pozwoliły nam zoptymalizować ergonomię, a przy okazji wprowadzić zmiany upraszczające proces produkcyjny. Zespół projektowy działa bardzo sprawnie i systematycznie buduje produkt – tłumaczy prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

W grudniu 2019 r. Scope Fluidics z sukcesem pozyskało 13,9 mln zł na rozwój swoich projektów. 5 mln zł z tej kwoty, wraz z ok. 8 mln zł (1,93 mln EUR) pozyskanymi z prestiżowego grantu Horyzont 2020, mają pozwolić na uzyskanie certyfikacji systemu BacterOMIC na terenie Unii Europejskiej w połowie 2021 r., co będzie równoznaczne z uzyskaniem gotowości systemu do komercjalizacji.

– Dzięki pozyskanym środkom publicznym oraz kapitałowi od inwestorów zapewniliśmy finansowanie projektu. Płynnie przeszliśmy już do realizacji kolejnego kamienia milowego, którego bezpośrednim celem jest przygotowanie systemu do klinicznych testów przedrejestracyjnych w zewnętrznych laboratoriach. Oczekujemy, że uda nam się go osiągnąć już w I kw. 2020 r. – dodaje.

W ramach bieżącego etapu wykonane zostaną 2-3 egzemplarze urządzenia oraz formy wtryskowe do wytwarzania chipów. Uruchomiona zostanie pilotażowa linia, co pozwoli na wyprodukowanie chipów z odczynnikami w ilości niezbędnej do przeprowadzenia trzeciej serii testów przedrejestracyjnych w II kw. 2020 r. W drugiej połowie 2020 r. planowane jest uruchomienie linii produkcyjnej chipów i analizatorów oraz przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych. Końcowy etap certyfikacji i rejestracji systemu zaplanowany został na drugą połowę 2021 r.
Wówczas planowana jest jego komercjalizacja.

W listopadzie 2019 r. Scope Fluidics z sukcesem zakończył testy systemu BacterOMIC w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy Płuc w Warszawie. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie poprawności działania systemu BacterOMIC, który oferuje rewolucyjnie pełne oznaczenie antybiotykowrażliwości bakterii. Jako metody porównawczej, użyto systemu Vitek2 firmy Biomerieux, będącego liderem rynku automatycznych oznaczeń lekowrażliwości. W ponad 90 proc. przypadków odnotowano zgodność oznaczenia lekowrażliwości, przy czym oznaczenia oferowane przez system BacterOMIC są precyzyjniejsze w szerszym zakresie stężeń antybiotyku. Testy potwierdziły poprawność działania procedur przygotowania chipów, protokołów użycia chipów jak i funkcjonowania całego systemu, w tym modułów analizy danych.

Rok wcześniej – w listopadzie 2018 r. – Scope Fluidics poinformowało o zakończeniu pierwszych testów funkcjonalności prototypu systemu BacterOMIC, które przeprowadził Narodowy Instytut Leków (NIL). Ówczesne testy pozwoliły na kompleksową ocenę całego systemu i wykazały jego zdolność do poprawnego oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Według raportu NIL system BacterOMIC przeprowadził wszystkie zaplanowane badania zgodnie z procedurą. Procedura obsługi oraz ergonomia prototypu zostały ocenione pozytywnie. System poprawnie oznaczył poziomy antybiotykowrażliwości dla wszystkich badanych bakterii oraz antybiotyków na panelu.

Projekt BacterOMIC ma stanowić odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii, które jest dziś uznawane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie – szacunki wskazują, że lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 mln ludzi. Już dziś w Europie 70 proc. zakażeń jest oporna na co najmniej jeden antybiotyk.

Produkt Spółki ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W ciągu kilku godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. System BacterOMIC będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową. Główną przewagą konkurencyjną systemu BacterOMIC będzie znacznie większa kompleksowość badania niż w innych systemach dostępnych na rynku. Co więcej, projekt ten ma szansę być pierwszym automatycznym systemem diagnostycznym umożliwiającym badanie kombinacji antybiotyków w przypadkach najtrudniejszych zakażeń, w których żadne antybiotyki administrowane pojedynczo, nie są skuteczne.

BacterOMIC spotyka się z żywym zainteresowaniem środowiska mikrobiologii klinicznej. Projekt był sklasyfikowany wśród siedmiu przełomowych produktów diagnostycznych na targach Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemii Klinicznej w 2019 roku, a spółkę zaproszono do prezentacji systemu na konferencjach w Berlinie, Los Angeles, Waszyngtonie i Amsterdamie – Zainteresowanie klinicystów i diagnostów dodaje nam mnóstwo motywacji do pracy nad systemem – dodaje dr Seweryn Bajer Borstyn, manager produktu BacterOMIC.