UE Projects

Od 01/05/2017 do 31/07/2019 Bacteromic sp. z o.o. zaangażowana była w realizację projektu BacterOMIC – rozwój systemów kompleksowej informacji o wrażliwości bakterii na antybiotyki we współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Projekt był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 (program TEAM-TECH).

Badania prowadzone w ramach projektu BacterOMIC dotyczyły oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe. Celem projektu było opracowanie zautomatyzowanego systemu diagnostycznego, który wykorzystując technologie mikroprzepływowe, dostarczałby najbardziej kompleksową informację o wrażliwości mikroorganizmu na szereg antybiotyków i ich kombinacji. Inna część projektu dotyczyła wysokowydajnego mikroprzepływowego systemu przesiewowego do poszukiwania nowych kombinacji leków przeciwdrobnoustrojowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 086 513,00 PLN, w tym kwotę 3 696 201,00 PLN stanowiła dotacja publiczna zarówno dla firmy Bacteromic, jak i Instytutu Chemii Fizycznej.