UE Projects
Flaga Uni Europejskiej

Projekt uzyskał dofinansowanie z programu badań i innowacji
HORIZON 2022 Unii Europejskiej w ramach umowy nr 881101.

BACTEROMIC

Poznaj nasz system

BacterOMIC jest systemem diagnostycznym odpowiadającym na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny – wielolekooporność.

BacterOMIC składa się z Analizatora, Napełniarki oraz Paneli do oceny lekowrażliwości. To systemem automatyczny, dzięki czemu znacząco upraszcza i skraca procedury laboratoryjne wykorzystywane w ocenie lekowrażliwości drobnoustrojów.

System umożliwia fenotypową ocenę skuteczności działania 25 antybiotyków, wykorzystywanych w leczeniu m.in. zakażeń układu oddechowego, krwi, dróg moczowych czy skóry.

Dzięki determinacji i wiedzy zespołu biotechnologów, inżynierów i programistów oraz innowacyjnemu podejściu do problemu współczesnej diagnostyki, powstało urządzenie o bardzo dużym potencjale rynkowym, które ma szansę zrewolucjonizować leczenie antybiotykami.

 

Europejski certyfikat
CE-IVD | ISO 13485

System BacterOMIC posiada europejski certyfikat CE IVD,
dający prawną możliwość dopuszczenia do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Projekt BacterOMIC otrzymał od CeCert Sp. z o.o. certyfikat zgodności  z normą ISO 13485:2016 – 04.

BACTEROMIC Sp. z o.o.

System BacterOMIC powstał w Grupie Scope Fluidics, zajmującej się rozwojem innowacyjnych urządzeń z zakresu diagnostyki medycznej, w ramach spółki celowej Bacteromic sp. z o.o.

Poznaj zarząd spółki Bacteromic Sp. z o.o.

piotr garstecki

Współzałożyciel Scope Fluidics. Profesor chemii oraz menadżer. Prowadził projekty naukowe i techniczne w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, specjalizując się w fizyce miękkiej materii i technikach mikroprzepływowych. Pasjonat rozwoju organizacji i budowania wartości poprzez tworzenie technologii rozwiązujących ważne problemy w ochronie zdrowia.
Piotr Garstecki
Prezes Zarządu

piotr garstecki

 
Współzałożyciel Scope Fluidics. Menadżer. Doświadczenie zdobywał w spółkach technologicznych, instytutach naukowych oraz firmach farmaceutycznych. W swojej pracy zawodowej koordynował szereg procesów wdrożeniowych. Entuzjasta zarządzania ryzykiem i rozwiązywania trudnych problemów. W Scope Fluidics odpowiedzialny za badania kliniczne, obszar własności intelektualnej, produkcję oraz procesy rejestracyjne.
Marcin Izydorzak
Członek Zarządu

piotr garstecki

 
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu grupami kapitałowymi, realizacji transakcji M&A oraz współpracy z rynkiem kapitałowym, w tym w pozyskiwaniu kapitału z instytucji międzynarodowych. W Scope Fluidics odpowiedzialny za pion finansowy, transakcje M&A oraz relacje inwestorskie.
Szymon Ruta
Członek Zarządu

BacterOMIC

BacterOMIC
Unikalne rozwiązanie diagnostyczne

Dla lekarzy i pacjentów

 • Logo Bacteromic
  Zapewnienie lekarzom dostępu do pełnych, czyli praktycznych informacji na temat wrażliwości bakterii patogennych na antybiotyki
 • Logo Bacteromic
  Przyspieszenie dostępu do precyzyjnej antybiotykoterapii
 • Logo Bacteromic
  Zminimalizowanie ryzyka powikłań w leczeniu infekcji bakteryjnych
 • Logo Bacteromic
  Zminimalizowanie czasu hospitalizacji i kosztów leczenia

Mocne strony

 • Logo Bacteromic
  640 komór inkubacyjnych na każdym Panelu
 • Logo Bacteromic
  Jeden panel dla bakterii Gram(+) i Gram(-) w celu uproszczenia pracy i ograniczenia pomyłek
 • Logo Bacteromic
  Pojemność Analizatora dostosowana do średnich i dużych laboratoriów
 • Logo Bacteromic
  System wyposażony w software z prostym interfejsem oraz systemem eksperckim interpretującym wyniki zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST
 • Logo Bacteromic
  Łatwy w użyciu (operacje ręczne ograniczone do pipetowania inokulum i zakładania zatyczki)
 • Logo Bacteromic
  W pełni kompatybilny ze standardami pracy w mikrobiologii
 • Logo Bacteromic
  Automatyzacja upraszczająca proces i minimalizująca błędy
Laboratorium

Procedura użycia

Badania, przeprowadzone w specjalistycznych ośrodkach diagnostycznych, potwierdziły funkcjonalność systemu BacterOMIC w skutecznej identyfikacji lekowrażliwości bakterii wywołujących szereg zakażeń. Jak podkreślają lekarze oraz eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zagadnienie oporności na działanie antybiotyków stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny.

Procedura użycia

Wyizolowany
szczep bakteryjny

Monokulturowa
zawiesina bakteryjna

Przenoszenie zawiesiny
do wkładu

Zamknięcie korka

Umieszczenie kartridży
w stojaku

Umieszczenie stojaka
w automatycznym urządzeniu do
napełniania

Jednorazowe napełnianie
do 10 kartridży

Przenoszenie napełnionych kartridży
do analizatora

W pełni zautomatyzowana
analiza do 60 próbek

bacteromic

ANALIZATOR BacterOMIC

SZEROKOŚĆ 82,8 cm
WYSOKOŚĆ 87,5 cm
GŁĘBOKOŚĆ 59,5 cm
MASA 79,5 kg
ZASILANIE 230 VAC 50 Hz 10 A
bacteromic

NAPEŁNIARKA BacterOMIC

SZEROKOŚĆ 32 cm
WYSOKOŚĆ 40 cm
GŁĘBOKOŚĆ 60 cm
MASA 41 kg
ZASILANIE 230 VAC 50 Hz 8 A

Panel diagnostyczny BacterOMIC

Skuteczne terapie antybiotykowe

System BacterOMIC umożliwia jednorazową identyfikację skuteczności działania gamy 25 antybiotyków, wykorzystywanych w leczeniu m.in. zakażeń układu oddechowego, krwi, dróg moczowych czy skóry. To szybka i trafna ocena lekowrażliwośći bakterii Gram+ oraz Gram- w jednym panelu diagnostycznym.

Panel

BacterOMIC Panel UNI

Antybiotyk

 

Drobnoustroje

 

Antybiotyk

 

Drobnoustroje

Amikacyna

 

Enterobacterales

 

Klarytromycyna

 

Staphylococcus

Amoksycylina

 

Enterobacterales

 

Klindamycyna

 

Enterococcus

Amoksycylina – kwas klawulanowy

 

Enterobacterales

 

Erytromycyna

 

Enterococcus; Staphylococcus

Ampicylina

 

Enterobacterales

 

Gentamycyna

 

Enterobacterales; Staphylococcus

Azytromycyna

 

Staphylococcus

 

Lewofloksacyna

 

Acinetobacter; Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas; Staphylococcus

Benzylopenicylina

 

Staphylococcus

 

Linezolid

 

Enterococcus; Staphylococcus

Cefazolina

 

Enterobacterales

 

Meropenem

 

Acinetobacter; Enterobacterales; Pseudomonas; Staphylococcus

Cefepim

 

Enterobacterales; Pseudomonas; Acinetobacter

 

Ofloksacyna

 

Enterobacterales; Staphylococcus

Ceftazydym

 

Enterobacterales; Pseudomonas;

 

Tedizolid

 

Staphylococcus

Ceftazydym – awibaktam

 

Enterobacterales; Pseudomonas;

 

Tobramycyna

 

Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas

Ceftriakson

 

Enterobacterales

 

Vankomycyna

 

Enterococcus

Cefuroksym

 

Enterobacterales

 

Ocena obecności ESBL

 

Enterobacterales

Cyprofloksacyna

 

Acinetobacter; Enterobacterales; Staphylococcus

 
 
 
 

Antybiotyk

Amikacyna

Amoksycylina

Amoksycylina – kwas klawulanowy

Ampicylina

Azytromycyna

Benzylopenicylina

Cefazolina

Cefepim

Ceftazydym

Ceftazydym – awibaktam

Ceftriakson

Cefuroksym

Cyprofloksacyna

Drobnoustroje

Enterobacterales

Enterobacterales

Enterobacterales

Enterobacterales

Staphylococcus

Staphylococcus

Enterobacterales

Enterobacterales; Pseudomonas; Acinetobacter

Enterobacterales; Pseudomonas;

Enterobacterales; Pseudomonas;

Enterobacterales

Enterobacterales

Acinetobacter; Enterobacterales; Staphylococcus

Antybiotyk

Klarytromycyna

Klindamycyna

Erytromycyna

Gentamycyna

Lewofloksacyna

Linezolid

Meropenem

Ofloksacyna

Tedizolid

Tobramycyna

Vankomycyna

Ocena obecności ESBL

 

Drobnoustroje

Staphylococcus

Enterococcus

Enterococcus; Staphylococcus

Enterobacterales; Staphylococcus

Acinetobacter; Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas; Staphylococcus

Enterococcus; Staphylococcus

Acinetobacter; Enterobacterales; Pseudomonas; Staphylococcus

Enterobacterales; Staphylococcus

Staphylococcus

Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas

Enterococcus

Enterobacterales

 

Odbiorcy

Laboratoria mikrobiologiczne

LABORATORIA
MIKROBIOLOGICZNE

Laboratoria centralne

LABORATORIA
CENTRALNE

Szpitale

SZPITALE

Technologia

640 niezależnych kultur bakterii w każdym pojedynczym teście

640 niezależnych kultur bakterii w każdym pojedynczym teście

BacterOMIC jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej, które docelowo ma umożliwiać sprawdzenie aż 640-tu warunków hodowli bakterii w jednym teście. Przełoży się to na możliwość skomponowania pojedynczego testu na znakomitą większość używanych klinicznie antybiotyków.

technologia

NASZE PATENTY

book

Chip mikroprzepływowy

EP 3 546 067 B1

icon arrow

Wynalazek dotyczy kart testowych do badań mikrobiologicznych, a w szczególności do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe (AST). Stanowi on naszą podstawową technologię i chroni architekturę mikroprzepływowego chipa do przeprowadzania testów mikrobiologicznych. Chip mikroprzepływowy jest objęty ochroną patentową w 15 krajach europejskich, w tym w Polsce. W 2023 roku chiński urząd China National Intellectual Property Administration (CNIPA) przyznał ochronę na ten wynalazek również w Chinach. Zgłoszenie patentowe jest nadal rozpatrywane w USA.

book

Segment inkubacyjny z niewentylowaną wnęką gazową w chipie mikroprzepływowym

EP 3 546 565 B1

icon arrow

Przedmiotem wynalazku jest geometria pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym, nadającego się do badań mikrobiologicznych. Europejski Urząd Patentowy podjął decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek, dzięki czemu został on zatwierdzony w 14 krajach europejskich. Dwa wnioski patentowe w USA i Chinach są w trakcie rozpatrywania.

book

Metoda i system szybkiego badania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe

EP 3 597 768 B1

icon arrow

Wynalazek chroni metodę szybkiej analizy sygnałów do wyznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC), na podstawie standardowych pomiarów, w najkrótszym jak dotąd czasie. Stosując wynaleziony sposób, system lub zastosowanie można skrócić czas inkubacji standardowego testu wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe (AST), z zastosowaniem rozcieńczenia w bulionie, lub zwiększyć precyzję jakościowego lub ilościowego oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe. Patenty na wynalazek zostały przyznane w 14 krajach europejskich. Ponadto dwa zgłoszenia patentowe w USA i Chinach są rozpatrywane.

book

Zatyczko-strzykawka i kartridż do oznaczeń analitycznych zawierający taką zatyczko-strzykawkę

WO 2022/243860 A1

icon arrow

Wynalazek dotyczy zatyczko-strzykawki i kartridża do testów analitycznych, w szczególności testów mikrobiologicznych obejmujących identyfikację drobnoustrojów i oznaczanie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe (AST). Określenie oporności wielu drobnoustrojów na dedykowane środki wymaga hodowli tych drobnoustrojów, wystawiania ich na określone czynniki i monitorowania ich wzrostu. Zgodnie z wynalazkiem zatyczko-strzykawka jest umieszczana w komorze kartridża, a w jej skład wchodzi zbiornik wstępnie napełniony cieczą niewodną. Obecnie międzynarodowe zgłoszenie patentowe jest rozpatrywane.

book

Metoda i system przewidywania wzrostu mikroorganizmów z użyciem sztucznej inteligencji

WO 2023/006967 A1

icon arrow

Przedmiotem wynalazku jest realizowanego komputerowo sposobu przewidywania w czasie rzeczywistym wzrostu mikroorganizmów lub jego hamowania przy użyciu sztucznej inteligencji (AI). Ta metoda dotyczy w szczególności fenotypowego testu wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe (AST), jak również systemu szybkiego oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe na ten wynalazek jest w trakcie rozpatrywania.

Unikalne połączenie technologii zastosowanych
w systemie BacterOMIC
pozwala na szeroki zakres potencjalnych zastosowań

Schemat technologii

Unikalne połączenie technologii zastosowanych
w systemie BacterOMIC
pozwala na szeroki zakres potencjalnych zastosowań

Schemat

Czy wiesz, że … ?

Medicine
 • Logo Bacteromic
  WHO ogłosiła, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z 10 największych globalnych zagrożeń zdrowia publicznego, przed którymi stoi ludzkość.
 • Logo Bacteromic
  Według najnowszych danych, ilość zgonów związanych z opornością bakterii na antybiotyki w 2019 r. oszacowano na 4,95 miliona
 • Logo Bacteromic
  Wg danych OECD, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe skutkuje ponad 700 milionami dodatkowych dni hospitalizacji rocznie.
 • Logo Bacteromic
  Jednym z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju antybiotykooporności jest nieprawidłowy dobór oraz nadużywanie antybiotyków.

Rozwój projektu BacterOMIC w czasie

timeline

Rozwój projektu BacterOMIC w czasie

timeline
Scope Fluidics logo

Spółka Bacteromic
należy do Grupy Scope Fluidics

Rozwijamy projekt BacterOMIC w zespole blisko 50 osób wielu specjalności

Podwójne zdjęcie w laboratorium

NAPISZ DO NAS