UE Projects
Flaga Uni Europejskiej

Projekt uzyskał dofinansowanie z programu badań i innowacji
HORIZON 2022 Unii Europejskiej w ramach umowy nr 881101.

BACTEROMIC

Poznaj nasz system

BacterOMIC jest systemem diagnostycznym odpowiadającym na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny – wielolekooporność.

BacterOMIC składa się z Analizatora, Napełniarki oraz Paneli do oceny lekowrażliwości. To systemem automatyczny, dzięki czemu znacząco upraszcza i skraca procedury laboratoryjne wykorzystywane w ocenie lekowrażliwości drobnoustrojów.

System umożliwia fenotypową ocenę skuteczności działania 25 antybiotyków, wykorzystywanych w leczeniu m.in. zakażeń układu oddechowego, krwi, dróg moczowych czy skóry.

Dzięki determinacji i wiedzy zespołu biotechnologów, inżynierów i programistów oraz innowacyjnemu podejściu do problemu współczesnej diagnostyki, powstało urządzenie o bardzo dużym potencjale rynkowym, które ma szansę zrewolucjonizować leczenie antybiotykami.

 

Europejski certyfikat
CE-IVD | ISO 13485

System BacterOMIC posiada europejski certyfikat CE IVD,
dający prawną możliwość dopuszczenia do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Projekt BacterOMIC otrzymał od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji („PCBC”) certyfikat zgodności z normą ISO 13485:2016.

BACTEROMIC Sp. z o.o.

System BacterOMIC powstał w Grupie Scope Fluidics, zajmującej się rozwojem innowacyjnych urządzeń z zakresu diagnostyki medycznej, w ramach spółki celowej Bacteromic sp. z o.o.

Poznaj zarząd spółki Bacteromic Sp. z o.o.

piotr garstecki

Współzałożyciel Scope Fluidics. Profesor chemii oraz menadżer. Prowadził projekty naukowe i techniczne w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, specjalizując się w fizyce miękkiej materii i technikach mikroprzepływowych. Pasjonat rozwoju organizacji i budowania wartości poprzez tworzenie technologii rozwiązujących ważne problemy w ochronie zdrowia.
Piotr Garstecki
Prezes Zarządu

piotr garstecki

Współzałożyciel Scope Fluidics. Menadżer. Doświadczenie zdobywał w spółkach technologicznych, instytutach naukowych oraz firmach farmaceutycznych. W swojej pracy zawodowej koordynował szereg procesów wdrożeniowych. Entuzjasta zarządzania ryzykiem i rozwiązywania trudnych problemów. W Scope Fluidics odpowiedzialny za badania kliniczne, obszar własności intelektualnej, produkcję oraz procesy rejestracyjne.
Marcin Izydorzak
Wiceprezes Zarządu

piotr garstecki

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu grupami kapitałowymi, realizacji transakcji M&A oraz współpracy z rynkiem kapitałowym, w tym w pozyskiwaniu kapitału z instytucji międzynarodowych. W Scope Fluidics odpowiedzialny za pion finansowy, transakcje M&A oraz relacje inwestorskie.
Szymon Ruta
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy

BacterOMIC

BacterOMIC
Unikalne rozwiązanie diagnostyczne

Dla lekarzy i pacjentów

 • Logo Bacteromic
  Zapewnienie lekarzom dostępu do pełnych, czyli praktycznych informacji na temat wrażliwości bakterii patogennych na antybiotyki
 • Logo Bacteromic
  Przyspieszenie dostępu do precyzyjnej antybiotykoterapii
 • Logo Bacteromic
  Zminimalizowanie ryzyka powikłań w leczeniu infekcji bakteryjnych
 • Logo Bacteromic
  Zminimalizowanie czasu hospitalizacji i kosztów leczenia

Mocne strony

 • Logo Bacteromic
  640 komór inkubacyjnych na każdym Panelu
 • Logo Bacteromic
  Jeden panel dla bakterii Gram(+) i Gram(-) w celu uproszczenia pracy i ograniczenia pomyłek
 • Logo Bacteromic
  Pojemność Analizatora dostosowana do średnich i dużych laboratoriów
 • Logo Bacteromic
  System wyposażony w software z prostym interfejsem oraz systemem eksperckim interpretującym wyniki zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST
 • Logo Bacteromic
  Łatwy w użyciu (operacje ręczne ograniczone do pipetowania inokulum i zakładania zatyczki)
 • Logo Bacteromic
  W pełni kompatybilny ze standardami pracy w mikrobiologii
 • Logo Bacteromic
  Automatyzacja upraszczająca proces i minimalizująca błędy
Laboratorium

Procedura użycia

Badania, przeprowadzone w specjalistycznych ośrodkach diagnostycznych, potwierdziły funkcjonalność systemu BacterOMIC w skutecznej identyfikacji lekowrażliwości bakterii wywołujących szereg zakażeń. Jak podkreślają lekarze oraz eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zagadnienie oporności na działanie antybiotyków stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny.

Procedura użycia

Wyizolowany
szczep bakteryjny

Monokulturowa
zawiesina bakteryjna

Przenoszenie zawiesiny
do wkładu

Zamknięcie korka

Umieszczenie kartridży
w stojaku

Umieszczenie stojaka
w automatycznym urządzeniu do
napełniania

Jednorazowe napełnianie
do 10 kartridży

Przenoszenie napełnionych kartridży
do analizatora

W pełni zautomatyzowana
analiza do 60 próbek

bacteromic

ANALIZATOR BacterOMIC

SZEROKOŚĆ 82,8 cm
WYSOKOŚĆ 87,5 cm
GŁĘBOKOŚĆ 59,5 cm
MASA 79,5 kg
ZASILANIE 230 VAC 50 Hz 10 A
bacteromic

NAPEŁNIARKA BacterOMIC

SZEROKOŚĆ 32 cm
WYSOKOŚĆ 40 cm
GŁĘBOKOŚĆ 60 cm
MASA 41 kg
ZASILANIE 230 VAC 50 Hz 8 A

Panel diagnostyczny BacterOMIC

Skuteczne terapie antybiotykowe

System BacterOMIC umożliwia jednorazową identyfikację skuteczności działania gamy 25 antybiotyków, wykorzystywanych w leczeniu m.in. zakażeń układu oddechowego, krwi, dróg moczowych czy skóry. To szybka i trafna ocena lekowrażliwośći bakterii Gram+ oraz Gram- w jednym panelu diagnostycznym.

Panel

BacterOMIC Panel UNI

Antybiotyk

 

Drobnoustroje

 

Antybiotyk

 

Drobnoustroje

Amikacyna

 

Enterobacterales

 

Klarytromycyna

 

Staphylococcus

Amoksycylina

 

Enterobacterales

 

Klindamycyna

 

Enterococcus

Amoksycylina – kwas klawulanowy

 

Enterobacterales

 

Erytromycyna

 

Enterococcus; Staphylococcus

Ampicylina

 

Enterobacterales

 

Gentamycyna

 

Enterobacterales; Staphylococcus

Azytromycyna

 

Staphylococcus

 

Lewofloksacyna

 

Acinetobacter; Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas; Staphylococcus

Benzylopenicylina

 

Staphylococcus

 

Linezolid

 

Enterococcus; Staphylococcus

Cefazolina

 

Enterobacterales

 

Meropenem

 

Acinetobacter; Enterobacterales; Pseudomonas; Staphylococcus

Cefepim

 

Enterobacterales; Pseudomonas; Acinetobacter

 

Ofloksacyna

 

Enterobacterales; Staphylococcus

Ceftazydym

 

Enterobacterales; Pseudomonas;

 

Tedizolid

 

Staphylococcus

Ceftazydym – awibaktam

 

Enterobacterales; Pseudomonas;

 

Tobramycyna

 

Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas

Ceftriakson

 

Enterobacterales

 

Vankomycyna

 

Enterococcus

Cefuroksym

 

Enterobacterales

 

Ocena obecności ESBL

 

Enterobacterales

Cyprofloksacyna

 

Acinetobacter; Enterobacterales; Staphylococcus

 
 
 
 

Antybiotyk

Amikacyna

Amoksycylina

Amoksycylina – kwas klawulanowy

Ampicylina

Azytromycyna

Benzylopenicylina

Cefazolina

Cefepim

Ceftazydym

Ceftazydym – awibaktam

Ceftriakson

Cefuroksym

Cyprofloksacyna

Drobnoustroje

Enterobacterales

Enterobacterales

Enterobacterales

Enterobacterales

Staphylococcus

Staphylococcus

Enterobacterales

Enterobacterales; Pseudomonas; Acinetobacter

Enterobacterales; Pseudomonas;

Enterobacterales; Pseudomonas;

Enterobacterales

Enterobacterales

Acinetobacter; Enterobacterales; Staphylococcus

Antybiotyk

Klarytromycyna

Klindamycyna

Erytromycyna

Gentamycyna

Lewofloksacyna

Linezolid

Meropenem

Ofloksacyna

Tedizolid

Tobramycyna

Vankomycyna

Ocena obecności ESBL

 

Drobnoustroje

Staphylococcus

Enterococcus

Enterococcus; Staphylococcus

Enterobacterales; Staphylococcus

Acinetobacter; Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas; Staphylococcus

Enterococcus; Staphylococcus

Acinetobacter; Enterobacterales; Pseudomonas; Staphylococcus

Enterobacterales; Staphylococcus

Staphylococcus

Enterobacterales; Enterococcus; Pseudomonas

Enterococcus

Enterobacterales

 

Odbiorcy

Laboratoria mikrobiologiczne

LABORATORIA
MIKROBIOLOGICZNE

Laboratoria centralne

LABORATORIA
CENTRALNE

Szpitale

SZPITALE

Technologia

640 niezależnych kultur bakterii w każdym pojedynczym teście

640 niezależnych kultur bakterii w każdym pojedynczym teście

BacterOMIC jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej, które docelowo ma umożliwiać sprawdzenie aż 640-tu warunków hodowli bakterii w jednym teście. Przełoży się to na możliwość skomponowania pojedynczego testu na znakomitą większość używanych klinicznie antybiotyków.

technologia

NASZE PATENTY

book

Chip mikroprzepływowy

EP 18189586.3

icon arrow

Wynalazek dotyczy kart testowych do badań mikrobiologicznych, zwłaszcza do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe (AST). Stanowi on naszą podstawową technologię i chroni architekturę mikroprzepływowego chipa do przeprowadzania testów mikrobiologicznych. Chip mikroprzepływowy jest objęty trzema zgłoszeniami patentowymi w Europie, Chinach i USA.

book

Segment inkubacyjny z niewentylowaną jamą gazową w mikroprzepływowym chipie

EP 3546565 B1

icon arrow

Przedmiotem wynalazku jest geometria pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym, nadającego się do badań mikrobiologicznych. Europejski Urząd Patentowy podjął decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek, a wkrótce zostanie on zatwierdzony w 14 krajach europejskich. Dwa wnioski patentowe w USA i Chinach są w trakcie rozpatrywania.

book

Sposób i system do szybkiego badania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe

EP 3597768 B1

icon arrow

Wynalazek chroni metodę szybkiej analizy sygnałów do wyznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC), na podstawie standardowych pomiarów w najkrótszym jak dotąd czasie. Stosując wynaleziony sposób, system lub zastosowanie można skrócić czas inkubacji standardowego testu wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe (AST), z zastosowaniem rozcieńczenia bulionowego lub zwiększyć precyzję jakościowego lub ilościowego oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe. Patenty na wynalazek zostały wydane w 14 krajach europejskich. Ponadto dwa zgłoszenia patentowe w USA i Chinach są w toku.

Unikalne połączenie technologii zastosowanych
w systemie BacterOMIC
pozwala na szeroki zakres potencjalnych zastosowań

Schemat technologii

Unikalne połączenie technologii zastosowanych
w systemie BacterOMIC
pozwala na szeroki zakres potencjalnych zastosowań

Schemat

Czy wiesz, że … ?

Medicine
 • Logo Bacteromic
  WHO ogłosiła, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z 10 największych globalnych zagrożeń zdrowia publicznego, przed którymi stoi ludzkość.
 • Logo Bacteromic
  Według najnowszych danych, ilość zgonów związanych z opornością bakterii na antybiotyki w 2019 r. oszacowano na 4,95 miliona
 • Logo Bacteromic
  Wg danych OECD, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe skutkuje ponad 700 milionami dodatkowych dni hospitalizacji rocznie.
 • Logo Bacteromic
  Jednym z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju antybiotykooporności jest nieprawidłowy dobór oraz nadużywanie antybiotyków.

Rozwój projektu BacterOMIC w czasie

timeline

Rozwój projektu BacterOMIC w czasie

timeline
Scope Fluidics logo

Spółka Bacteromic
należy do Grupy Scope Fluidics

Rozwijamy projekt BacterOMIC w zespole blisko 50 osób wielu specjalności

Podwójne zdjęcie w laboratorium

NAPISZ DO NAS