Europejski Urząd Patentowy z pozytywną opinią dla zgłoszenia systemu BacterOMIC

Bacteromic Sp. z o.o. – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) „sprawozdanie z poszukiwania europejskiego” i pisemną opinię dla pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego systemu BacterOMICUrząd uznał zgłoszone rozwiązanie za nowe i odkrywcze. Oznacza to, że Spółka bardzo pozytywnie zakończyła najważniejszy etap procedury patentowej, która powinna potrwać do 2020 r.

W lipcu 2018r. Bacteromic Sp. z o.o. zgłosiła do EUP patent pn. „Metoda i system do szybkiego badania lekowrażliwości mikroorganizmów”. Opinia Urzędu jest w pełni pozytywna – regulator uznał nie tylko poprawność formalną, ale, co najważniejsze, uznał zgłoszone rozwiązanie za nowe i odkrywcze. W każdej kategorii oceny wynalazek rozwijany przez spółkę grupy Scope Fluidics otrzymał najwyższą notę „A”. Oznacza to, że zgłoszenie oraz wynalazek, do którego zgłoszenie się odnosi, spełniają wszystkie warunki przyznania patentu, określone w Konwencji o patencie europejskim.

Ostatnim etapem procedury przyznania patentu jest weryfikacja czy inne europejskie zgłoszenia patentowe, opublikowane w czasie procedowania zgłoszenia Bacteromic, nie podważą nowości wynalazku polskiej spółki. Zakończenie tego etapu przewidywane jest na początek 2020 r.

– Otrzymanie tak wysokiej oceny ze strony Urzędu odczytujemy bardzo pozytywnie. Wprawdzie otrzymanie niższej oceny nie zahamowałoby drogi do uzyskania patentu, ale nadanie maksymalnej oceny przez EPU nie zdarza się często i pozwala z tym większą śmiałością oczekiwać sukcesu projektu BacterOMIC.  Metody analityczne trudno jest patentować. Raport potwierdza, że opracowana przez Bacteromic metoda nie ma podobnej do siebie konkurencji na świecie. Opracowanie szybkiej metody oznaczania podatności bakterii na antybiotyki to potencjalnie kolejna zaleta systemu – którego główną siłą jest kompleksowość badania – nawet 10 krotnie większa od konkurencji. System BacterOMIC  będzie w stanie analizować reakcję bakterii na wszystkie antybiotyki jednocześnie, a także weryfikować skuteczność kombinacji różnych antybiotyków. Według naszej wiedzy, żaden inny istniejący system tego nie umożliwia – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics S.A.

Walka z opornością bakterii na działanie antybiotyków staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Już dziś w Europie 70 proc. zakażeń jest oporna na co najmniej jeden antybiotyk. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 milionów ludzi, co sprawia, że są one najważniejszym zagrożeniem dla zdrowie publicznego.

Projekt BacterOMIC ma stanowić odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii. Produkt Spółki ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W ciągu kilku godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. System BacterOMIC będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową. Główną przewagą konkurencyjną BacterOMICa będzie znacznie większa kompleksowość badania niż w innych systemach dostępnych na rynku. Co więcej, projekt ten ma szansę być pierwszym automatycznym systemem diagnostycznym umożliwiającym badanie kombinacji antybiotyków w przypadkach najtrudniejszych zakażeń, w których żadne antybiotyki podawane pojedynczo, nie są skuteczne.