Bacteromic z pierwszym europejskim patentem na technologię szybkiego oznaczania antybiotykoodporności bakterii

bacteromic guide

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkowej decyzji o przyznaniu patentu, którego przedmiotem jest metoda i system do ultraszybkich oznaczeń lekooporności bakterii. To pierwszy patent przyznany dla technologii systemu BacterOMIC. Firma kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony ww. rozwiązania w USA i Chinach, a także innych rozwiązań technologicznych.

Ochrona patentowa technologii użytej w projekcie BacterOMIC będzie obejmowała metodę ultraszybkiego oznaczania lekooporności mikroorganizmów.

– W systemie Bacteromic używamy szeregu stworzonych przez nasz zespół metod algorytmicznych. Jedna z nich pozwala na szybkie wykrywanie wzrostu bakterii i – dzięki temu – na szybkie oznaczenie poziomu antybiotykooporności – dla niektórych antybiotyków i bakterii nawet w czasie godziny, podczas gdy standardowe oznaczenia trwają od kilku do kilkunastu godzin. Cieszymy się z przyznania patentu przez Europejski Urząd Patentowy – chronienie metod algorytmicznych jest trudne, także jest to satysfakcja nie tylko z wysokiego poziomu innowacyjności rozwiązania, ale również ze skutecznego działania naszego zespołu ochrony własności intelektualnej. Jest to pierwszy patent dla Bacteromica. Staramy się o ochronę kilku rozwiązań, również związanych z technologiami mikroprzepływowymi. Konsekwentnie budujemy portfolio praw własności intelektualnej dla opracowanych technologii, budując wartość przyszłej komercjalizacji systemu – tłumaczy prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

Projekt BacterOMIC realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego Spółka planuje komercjalizację produktu w trzecim kwartale 2021 r.

W kwietniu firma Bacteromic zakończyła w terminie piąty etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem BacterOMIC, uzyskując tym samym gotowość do przeprowadzenia wewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych. Pierwszy etap testów prowadzony jest obecnie w siedzibie Spółki i ma na celu dopasowanie metod analitycznych do nowej wersji systemu. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem szczepów referencyjnych rekomendowanych przez EUCAST oraz szczepów klinicznych, zgromadzonych w banku mikrobiologicznym Spółki. Po tym etapie, nastąpi ocena wartości klinicznej systemu w docelowym środowisku tj. w laboratorium diagnostycznym lub naukowo-badawczym rutynowo wykonującym testy lekowrażliwości drobnoustrojów.

Projekt BacterOMIC stanowi odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii, które jest dziś uznawane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie. Szacunki wskazują, że lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 mln ludzi. Już dziś w Europie 70 proc. zakażeń jest oporna na co najmniej jeden antybiotyk.