BacterOMIC z patentem na metodę i system dla ultraszybkich oznaczeń lekooporności w USA

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego Bacteromic zatytułowanego ,,Method and system for rapidly testing antimicrobial susceptibility”. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest wniesienie wymaganej opłaty.

Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznacza dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie metody ultraszybkiego oznaczania lekooporności mikroorganizmów. Jest to jedna z metod możliwych do zastosowania w systemie BacterOMIC. Wyłączność obejmuje również system, w którym zaimplementowana jest metoda oraz jego wykorzystanie do przeprowadzania fenotypowych testów lekooporności.

Bacteromic kontynuuje działania zmierzające do uzyskania patentu na ww. rozwiązanie, obowiązującego również na terenie Chin.