BacterOMIC z patentem na chip mikroprzepływowy na rynku chińskim  

laboratorium

Państwowy Urząd Własności Intelektualnej Chin wydał warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla chipu mikroprzepływowego systemu BacterOMIC, służącego do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów. Po wniesieniu stosownych opłat w wymaganym terminie patent zostanie ostatecznie przyznany.

Patent, udzielony po spełnieniu powyższego warunku, oznaczać będzie wyłączność na komercyjne wykorzystanie na terenie Chin kart pomiarowych do oznaczeń mikrobiologicznych, w szczególności identyfikacji drobnoustrojów oraz badania ich wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe. Fenotypowe określenie oporności na antybiotyki wymaga hodowli wyizolowanych drobnoustrojów, np. z próbki pobranej od pacjenta w obecności antybiotyku („Antybiotyk” może oznaczać także kombinację dwóch lub więcej różnych antybiotyków.) oraz badanie, czy w hodowli ma miejsce wzrost mikroorganizmów. Wyznaczenie minimalnego stężenia hamującego wymaga prowadzenia takiej hodowli dla różnych stężeń antybiotyku. Dodanie pomocniczych odczynników może także umożliwić określenie mechanizmu oporności.

Patent na ww. karty pomiarowe obowiązuje już w piętnastu państwach – stronach Konwencji o patencie europejskim. Bacteromic kontynuuje działania zmierzające do uzyskania patentu na powyższe rozwiązanie, obowiązującego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zwiększająca się oporność drobnoustrojów na leki to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia na świecie. Na to wyzwanie Scope Fluidics odpowiada innowacyjnym systemem BacterOMIC, który umożliwia zdobycie pełnej wiedzy o mechanizmach oporności oraz o wrażliwości bakterii na wszystkie dostępne antybiotyki.